Френски език

Сред най-красивите езици по звучене е френският. Той е в групата на романските езици, където се намират също португалският и испанският. От тези три езика, испанският е най-разпространен спрямо хората, които го говорят като роден, следват португалският и френският.

Френски език се говори във Франция, Канада, Белгия, Люксембург, Монако, Швейцария, Тунис, Алжир и други.

Корените на езика могат да се търсят далече в историята. Например влияние са оказали нахлулите германски племена в Западна Европа през 3. век. Като по-голямо внимание трябва да се обърне на алеманите, франките, вестготите и бургундите. Оказаното влияние върху латинския език рефлектира и върху самия френски език.